ჩვენ შესახებმიზნები

მუსიკალური ინდუსტრიის განვითარება

ავტორებისა და შემსრულებლების შემოსავლების გაზრდა

ქართული შემოქმედების პოპულარიზაცია


ღირებულებები

გამჭირვალობა

პროფესიონალიზმი

ეფექტური შედეგი

4740
ფონოგრამა
5232
მუს.ნაწარმოები
120
ავტორი
106
შემსრულებელი

წევრი


ჩვენი გუნდი

ზურაბ ბეჟაშვილი

დირექტორი

ჯაბა ჭლიკაძე

ციფრული მიმართულების ხელმძღვანელი

ლიკა შიხიაშვილი

ლიცენზირებისა და იურიდიული მიმართულების ხელმძღვანელი

ლიზა ცნობილაძე

ლიცენზირების მენეჯერი / იურისტი

ოლიკო კობახიძე

იურისტი

იოანე იარაჯული

იურისტი

ანა ზაქრაძე

ციფრული დისტრიბუციის მენეჯერი

სანდრო აბრამაძე

ციფრული დისტრიბუციის მენეჯერი

ოთარ სამარგულიანი

Youtube მენეჯერი

ანი ნამგალაური

მონიტორინგის სპეციალისტი

გიორგი თადიაშვილი

მონიტორინგის სპეციალისტი

ლუკა ბახტაძე

ბუღალტერი