ჩვენ შესახებმიზნები

მუსიკალური ინდუსტრიის განვითარება

ავტორებისა და შემსრულებლების შემოსავლების გაზრდა

ქართული შემოქმედების პოპულარიზაცია


ღირებულებები

გამჭირვალობა

პროფესიონალიზმი

ეფექტური შედეგი

4740
ფონოგრამა
5232
მუს.ნაწარმოები
120
ავტორი
106
შემსრულებელი

წევრი


ჩვენი გუნდი

ზურაბ ბეჟაშვილი

დირექტორი

ჯაბა ჭლიკაძე

ციფრული მიმართულების ხელმძღვანელი

ლიკა შიხიაშვილი

ლიცენზირებისა და იურიდიული მიმართულების ხელმძღვანელი

სალომე კუპატაძე

იურისტი / ლიცენზირების მენეჯერი

ლიზა ცნობილაძე

იურისტი

ნათია ქურდაძე

იურისტი

ანა ზაქრაძე

ციფრული დისტრიბუციის მენეჯერი

ლუკა ბახრაძე

ბუღალტერი