ჩვენ შესახებმიზნები

მუსიკალური ინდუსტრიის განვითარება

ავტორებისა და შემსრულებლების შემოსავლების გაზრდა

ქართული შემოქმედების პოპულარიზაცია


ღირებულებები

გამჭირვალობა

პროფესიონალიზმი

ეფექტური შედეგი

4740
ფონოგრამა
5232
მუს.ნაწარმოები
120
ავტორი
106
შემსრულებელი

წევრი


ჩვენი გუნდი

ზურაბ ბეჟაშვილი

დირექტორი

ჯაბა ჭლიკაძე

ციფრული მიმართულების ხელმძღვანელი

ლიკა შიხიაშვილი

ლიცენზირებისა და იურიდიული მიმართულების ხელმძღვანელი

ლიზა ცნობილაძე

ლიცენზირების მენეჯერი / იურისტი

გიორგი ფიცხელაური

იურისტი

მარიამ იარაჯული

იურისტი

ანა ზაქრაძე

ციფრული დისტრიბუციის მენეჯერი

მარიამ კუსიანი

მონიტორინგის სპეციალისტი

ოთარ სამარგულიანი

Youtube მენეჯერი

დავით სიმონია

მრჩეველი ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის საკითხებში

ლუკა ბახტაძე

ბუღალტერი

ანი გორგაძე

ადმინისტრაციული მენეჯერი