ჩვენ შესახებმიზნები

მუსიკალური ინდუსტრიის განვითარება

ავტორებისა და შემსრულებლების შემოსავლების გაზრდა

ქართული შემოქმედების პოპულარიზაცია


ღირებულებები

გამჭირვალობა

პროფესიონალიზმი

ეფექტური შედეგი

2437
ფონოგრამა
3132
მუს.ნაწარმოები
69
ავტორი
57
შემსრულებელი

წევრი


ჩვენი გუნდი

ზურაბ ბეჟაშვილი

დირექტორი

ჯაბა ჭლიკაძე

ციფრული მიმართულების ხელმძღვანელი

ლიკა შიხიაშვილი

ლიცენზირებისა და იურიდიული მიმართულების ხელმძღვანელი

სალომე კუპატაძე

იურისტი / ლიცენზირების მენეჯერი

ლიზა ცნობილაძე

იურისტი

ნათია ქურდაძე

იურისტი

ანა ზაქრაძე

ციფრული დისტრიბუციის მენეჯერი

ლუკა ბახრაძე

ბუღალტერი