ჩვენ შესახებმიზნები

მუსიკალური ინდუსტრიის განვითარება

ავტორებისა და შემსრულებლების შემოსავლების გაზრდა

ქართული შემოქმედების პოპულარიზაცია


ღირებულებები

გამჭირვალობა

პროფესიონალიზმი

ეფექტური შედეგი

1956
ფონოგრამა
1784
მუს.ნაწარმოები
39
ავტორი
40
შემსრულებელი

წევრი


ჩვენი გუნდი

ზურაბ ბეჟაშვილი

დირექტორი

ჯაბა ჭლიკაძე

საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი

მარიამ უსენაშვილი

სინქრონიზაციისა და ლიცენზირების მენეჯერი

გვანცა ბაიდოშვილი

იურისტი